Actievoorwaarden


Tuinlabel winactie 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tuinlabel winactie van Netwerk Water en Klimaat.

Alle deelnemers gaan akkoord met onderstaande spelregels en voorwaarden.

VOORWAARDEN

 • Om deel te kunnen nemen dient de tuinscore zo eerlijk mogelijk te worden berekend, de contactgeevens volledig te zijn ingevuld, een actuele foto van de tuin te zijn geplaatst en de voorwaarden te zijn geaccepteerd.
 • Deelname aan de winactie is gratis.
 • De winactie loopt van 1 april 2021 tot 31 mei 2022.
 • Per adres mag er maximaal één keer worden meegedaan aan de winactie.
 • De winnaars kunnen benaderd worden of zij hun ervaringen over het Tuinlabel willen delen.
 • De voorwaarden van de Nationale Tuinbon van toepassing op de gewonnen prijs.
 • Enkel deelnemers uit de hierna genoemde gemeenten komen in aanmerking voor de winactie: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • Netwerk Water en Klimaat kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs informatie te leveren over zijn/haar identiteit opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de inzender.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 • Bij niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie.
 • Netwerk Water en Klimaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website.
 • Netwerk Water en Klimaat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen.
 • Netwerk Water en Klimaat is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Netwerk Water en Klimaat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 • Wijzigingen zullen door Netwerk Water en Klimaat op de website klimaatklaar.nl op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met netwerk Water en Klimaat via info@netwerkwaterenklimaat.nl