Bunnik


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft ook gevolgen voor jouw directe omgeving en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.

De gemeente doet, samen met waterorganisaties, er alles aan om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. In 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Jouw hulp maakt een verschil!

Gebiedskenmerken

In ge­meen­te Bunnik zijn geen bij­zon­der­he­den. Daar­mee zijn in be­gin­sel alle maat­re­ge­len op deze web­si­te mo­ge­lijk. Heb je vra­gen hier­over? Neem dan con­tact op met de ge­meen­te.

Subsidiemogelijkheden

Ge­meen­te Bunnik heeft (nog) geen sub­si­dies voor het kli­maat­vrien­de­lijk in­rich­ten van jouw tuin.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente