Toegankelijkheid

Klimaatklaar.nl vindt het belangrijk dat iedereen die onze site bezoekt deze goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan onder meer gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

klimaatklaar.nl voldoet niet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring (html, 186 kB) lichten wij toe dat wij een offerte voor onderzoek hebben aangevraagd.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor klimaatklaar.nl en de offerte voor het onderzoek is opgesteld door een onafhankelijk toetsingsbureau.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via info@waterenklimaatutrecht.nl.