Mijn gemeente


Samen gaan we de uitdaging aan om onze omgeving Klimaatklaar te maken. Zoals je op deze website ziet, kun je al met simpele oplossingen bijdragen aan het terugdringen van wateroverlast, droogte en hittestress en aan het verbeteren van de biodiversiteit in jouw omgeving.

Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in jouw omgeving te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met jouw hulp maken we het verschil! Bekijk op de pagina van jouw gemeente welke specifieke richtlijnen in jouw buurt gelden, waar je terecht kunt voor vragen en advies en of er subsidieregelingen zijn.

Subsidieregeling van het waterschap

Jouw waterschap, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in jouw waterschapsgebied. Klik op de link voor meer informatie over de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.