Houten


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft ook gevolgen voor jouw directe omgeving en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.

De gemeente doet, samen met waterorganisaties, er alles aan om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. In 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Jouw hulp maakt een verschil!

Gebiedskenmerken

Sinds 2013 meet de gemeente op 45 locaties de grondwaterstand in de gemeente, wil je informatie over de grondwaterstand in jouw wijk? Kijk dan op: grondwater.winnet.nl/houten/

Subsidiemogelijkheden

Voor bewoners die het aandeel verharding (tegels en klinkers) terugbrengen tot maximaal 50% van het oppervlak haalt de gemeente de overtollige verharding gratis op. Bewoners ontvangen hiervoor een big-bag en wanneer deze vol is haalt de gemeente hem met overtollige stenen op.

Met een schets van de nieuwe en oude situatie bekijkt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden. Kijk hier voor meer informatie.

Subsidie aanleg groen dak

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak dat is bedekt met vetplanten zoals Sedum. U houdt dan een deel van het regenwater dat op uw dak valt vast in het groene dak.

Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-voor-aanleg-van-een-groen-dak

Subsidie afkoppelen regenwater van riool

U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp op het riool. U vangt dan zelf het regenwater op in uw tuin via een ondergrondse infiltratievoorziening. Het opgevangen regenwater zakt vanuit de ondergrondse infiltratievoorziening de grond in.

Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-riool

Servicepunt Duurzame Daken

Een duurzaam dak kan groen, blauw, geel of rood zijn, of het liefst een combinatie hiervan. Een groen dak houdt je huis koel en biedt plek aan planten en dieren. Een blauw dak verkoelt het gebouw en houdt water vast bij zware regenbuien. Een geel dak heeft zonnepanelen voor duurzame energie. Een rood dak biedt extra leefruimte bovenop het gebouw. En het is ook nog eens mooi! Het Servicepunt Duurzame Daken helpt je op weg bij het verduurzamen van jouw dak. https://www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente