Nieuwegein


Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen moeten we nu al stap voor stap investeren in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Op Rijksniveau is in 2014 de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie vastgesteld. Deze beslissing houdt in dat uiterlijk in 2020 klimaatadaptatie integraal onderdeel van beleid en handelen moet zijn en dat in 2050 de Nederlandse steden water-robuust en klimaatbestendig moeten zijn. Beleid van de gemeente is om nu al bij herstructurering, renovatie en nieuwbouw inrichtingsmaatregelen te nemen die een optimale bijdrage leveren aan de inpassing van de gevolgen van klimaatverandering. Door maatregelen te nemen kunnen we eventuele schade, hinder en overlast zoveel mogelijk voorkomen.

In oktober 2018 zijn de visie klimaatadaptatie (pdf, 12 MB) en het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 (pdf, 3.6 MB) vastgesteld. Ook is er een inspiratieboek met aansprekende maatregelen ontwikkeld.

Gebiedskenmerken

Informatie nog niet beschikbaar. Neem contact op met je gemeente bij vragen of onduidelijkheden.

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Nieuwegein heeft subsidiemogelijkheden voor het groen en klimaatbestendig maken van de stad. Meer informatie en de subsidievoorwaarden vindt u op:
Subsidie groene daken
Subsidie duurzame bewonersinitiatieven

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente