Nieuwegein


We werken in Nieuwegein samen met inwoners en ondernemers aan een stad die goed tegen veel regen in korte tijd en lange hittegolven kan. We wonen in een stad met veel groen, wat prettig is tegen de hitte en regenwater goed kan verwerken, maar ook met hier en daar behoorlijk wat beton. Op sommige plekken kan het daardoor erg warm en droog zijn en af en toe hebben bewoners wateroverlast.

Om dat op te lossen en de stad voor te bereiden op verdere klimaatverandering, vervangen we zoveel mogelijk beton en steen voor groen en leggen we plekken aan waar water naartoe kan om bewaard te worden voor droge tijden. Samen met inwoners vergroenen we hun eigen huis en tuin. Inwoners met een mooi idee om onze stad klimaatbestendiger te maken helpen we natuurlijk graag!

Voor meer inspiratie: bekijk het digitale inspiratieboek met mooie ideeën voor onze stad.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over het beleid en wat de gemeente allemaal doet op het gebied van klimaatadaptatie.

Bekijk ook:

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Nieuwegein heeft subsidiemogelijkheden voor het groen en klimaatbestendig maken van de stad. Meer informatie en de subsidievoorwaarden vindt u op:

www.nieuwegein.nl/duurzamesubsidies

Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein

Hier vindt u informatie over de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen die samen werken aan een groen en klimaatbestendig Nieuwegein.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente