Oudewater


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft ook gevolgen voor jouw directe omgeving en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.

De gemeente doet er, samen met waterorganisaties, alles aan om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. In 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Jouw hulp maakt een verschil!

Gebiedskenmerken

De bodem van gemeente Oudewater bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt water langzaam weg. Ook is de gemiddelde grondwaterstand in de gemeente hoog: gemiddeld 50-70 centimeter onder maaiveld. De ondergrond en de hoge grondwaterstanden zorgen ervoor dat het lastig is om water in de bodem weg te laten zakken (infiltratie). Infiltratiemaatregelen, zoals wadi’s en infiltratiekratten, kunnen daarom minder geschikt zijn om toe te passen. Doe daarom de emmertest om te onderzoeken hoe snel water in jouw tuin in de bodem zakt. De andere maatregelen zijn wel altijd geschikt voor de lokale omstandigheden van de gemeente.

Bodemdaling

In de gemeente Oudewater vindt bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam of zakken in onder het gewicht van bovenliggende grondlagen en/of bebouwing. Lage grondwaterstanden versnellen dit proces. Om bodemdaling tegen te gaan is het daarom belangrijk de grondwaterstanden hoog te houden. Waterschap en gemeente werken hier aan. Bewoners kunnen hierin meehelpen door regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken (tegels eruit, groen erin). Vooral tijdens droge zomers is dit essentieel.

Watervriendelijke Tuindag: zaterdag 4 mei

Vijf gemeenten in de regio Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Tuinbranche Nederland slaan de handen ineen en hebben april uitgeroepen tot maand van de watervriendelijke tuin. In samenwerking met tuincentrum de Bosrand (Rietveld 36a, Woerden) sluit de gemeente Woerden de maand af met de Watervriendelijke Tuindag op zaterdag 4 mei.

Inspiratie en advies

Van 8.30 tot 16.00 uur kun je bij het tuincentrum inspiratie op doen over een watervriendelijke tuin: wat houdt een watervriendelijke tuin precies in, welke mogelijkheden zijn er en waar kun je het beste beginnen? Ontvang beplantingsadvies van een tuinexpert, stel je vragen aan de aanwezige imker, maak kans op een handige regenton en ontdek jouw subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden

Gemeente Oudewater onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor subsidie.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente