Oudewater


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft ook gevolgen voor jouw directe omgeving en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.

De gemeente doet, samen met waterorganisaties, er alles aan om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. In 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Jouw hulp maakt een verschil!

Wat kun jij als inwoner van gemeente Oudewater doen? Kijk op www.oudewater.nl/duurzaamheid

Wat doet de gemeente Oudewater al aan het klimaat? Kijk op www.oudewater.nl/klimaat om daar meer over te lezen.

Gebiedskenmerken

De bodem van gemeente Oudewater bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt water langzaam weg. Ook is de gemiddelde grondwaterstand in de gemeente hoog: gemiddeld 50-70 centimeter onder maaiveld. De ondergrond en de hoge grondwaterstanden zorgen ervoor dat het lastig is om water in de bodem weg te laten zakken (infiltratie). Infiltratiemaatregelen, zoals wadi’s en infiltratiekratten, kunnen daarom minder geschikt zijn om toe te passen. Doe daarom de emmertest om te onderzoeken hoe snel water in jouw tuin in de bodem zakt. De andere maatregelen zijn wel altijd geschikt voor de lokale omstandigheden van de gemeente.

Bodemdaling

In de gemeente Oudewater vindt bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam of zakken in onder het gewicht van bovenliggende grondlagen en/of bebouwing. Lage grondwaterstanden versnellen dit proces. Om bodemdaling tegen te gaan is het daarom belangrijk de grondwaterstanden hoog te houden. Waterschap en gemeente werken hier aan. Bewoners kunnen hierin meehelpen door regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken (tegels eruit, groen erin). Vooral tijdens droge zomers is dit essentieel.

Subsidiemogelijkheden

Wil jij graag meer informatie over het afkoppelen van je regenpijp? Maak dan een afspraak met onze regenwateradviseur Renee Kleijn.

De regenwateradviseur weet alles over het afkoppelen van jouw regenpijp. Zij komt bij jou aan de deur om je te informeren en adviseren over de mogelijkheden van afkoppelen. Dit gesprek is gratis. Wil je advies, praktische oplossingen of creatieve ideeën? Maak dan een afspraak via www.oudewater.nl/Subsidie/Regenpijp_afkoppelen

Door het afkoppelen van jouw regenpijp help je mee om wateroverlast en lozing van afvalwater in de sloot te voorkomen. Het regenwater kun je vervolgens opvangen in de tuin of in de bodem weg laten zakken. Grenst jouw tuin aan een sloot? Dan kun je het water ook naar de sloot afvoeren.

Wist je dat...
…je al snel rond de € 300,- subsidie kunt krijgen als je jouw dak afkoppelt van het gemengd riool?

...als je samen met je buren afkoppelt allebei 10% extra subsidie krijgt?

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente