Wijk bij Duurstede


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft ook gevolgen voor jouw directe omgeving en kan hinder of zelfs schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hitte in huis en in de tuin, ondergelopen kelders, verdorde beplanting, drooggevallen funderingen en rioolwater op straat.

De gemeente doet, samen met waterorganisaties, er alles aan om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. In 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van zowel bedrijven als inwoners is hard nodig om klimaatbestendig te worden. Jouw hulp maakt een verschil!

Gebiedskenmerken

In gemeente Wijk bij Duurstede zijn geen bijzonderheden. Daarmee zijn in beginsel alle maatregelen op deze website mogelijk. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente.

Subsidiemogelijkheden

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft (nog) geen subsidies voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente