Woerden


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Gemeente Woerden heeft de gevolgen hiervan voor onze gemeente in kaart gebracht. Om de knelpunten op te lossen past de gemeente de openbare ruimte stap voor stap aan tot een klimaatbestendige openbare ruimte.

Bij rioolvervanging koppelen we het regenwater af van het riool en richten de straat zo in dat bij extreme regen de woningen droog blijven. We maken de openbare ruimte groener door overbodige verharding weg te halen en ruimte te creëren voor bomen die groot kunnen groeien. Dat is goed voor schaduw en vogels en insecten. We richten stukken groen opnieuw in zodat deze tijdelijk regenwater kunnen bergen en er mooi uit zien. De gemeente neemt samen met het waterschap ook maatregelen om de sloten, singels en vijvers levendiger en aantrekkelijker te maken. In 2050 moet gemeente Woerden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.

Maar overheidsmaatregelen alleen zijn niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van bedrijven en inwoners als perceeleigenaren is hard nodig.  Zelfs kleine of makkelijk te nemen maatregelen verkleinen de kans op schade op eigen terrein en vergroten de leefbaarheid. Haal de tegels uit de tuin, koppel het regenwater af en plant meer groen. Jouw hulp maakt een verschil!

Gebiedskenmerken

De bodem van gemeente Woerden bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt water langzaam weg. Ook is de gemiddelde grondwaterstand in de gemeente hoog: gemiddeld 50-70 centimeter onder maaiveld. De ondergrond en de hoge grondwaterstanden zorgen ervoor dat het lastig is om water in de bodem weg te laten zakken (infiltratie). Infiltratiemaatregelen, zoals wadi’s en infiltratiekratten, kunnen daarom minder geschikt zijn om toe te passen. Doe daarom de emmertest om te onderzoeken hoe snel water in jouw tuin in de bodem zakt. De andere maatregelen zijn wel altijd geschikt voor de lokale omstandigheden van de gemeente.

Bodemdaling

In de gemeente Woerden vindt bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam of zakken in onder het gewicht van bovenliggende grondlagen en/of bebouwing. Lage grondwaterstanden versnellen dit proces. Om bodemdaling tegen te gaan is het daarom belangrijk de grondwaterstanden hoog te houden. Waterschap en gemeente werken hier aan. Bewoners kunnen hierin meehelpen door regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken (tegels eruit, groen erin). Vooral tijdens droge zomers is dit essentieel.

Watervriendelijke Tuindag: 4 mei

Vijf gemeenten in de regio Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Tuinbranche Nederland slaan de handen ineen en hebben april uitgeroepen tot maand van de watervriendelijke tuin. In samenwerking met tuincentrum de Bosrand (Rietveld 36a, Woerden) sluit de gemeente Woerden de maand af met de Watervriendelijke Tuindag op zaterdag 4 mei.

Inspiratie en advies

Van 8.30 tot 16.00 uur kun je bij het tuincentrum inspiratie op doen over een watervriendelijke tuin: wat houdt een watervriendelijke tuin precies in, welke mogelijkheden zijn er en waar kun je het beste beginnen? Ontvang beplantingsadvies van een tuinexpert, stel je vragen aan de aanwezige imker, maak kans op een handige regenton en ontdek jouw subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Woerden geeft subsidie voor het aanleggen van een groen dak op je woning, schuur of bedrijfspand.

Kijk voor meer informatie op: www.woerden.nl/afkoppelen en www.woerden.nl/groendak

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente