Woerden


Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Gemeente Woerden heeft hiervan de gevolgen voor onze gemeente in kaart gebracht. Om de knelpunten op te lossen past de gemeente de openbare ruimte stap voor stap aan totdat Woerden klimaatbestendig is.

Bij vervanging van het rioolvervanging en tijdens reconstructies koppelen we het regenwater af van het riool en richten we de straat zo in dat bij extreme regen de woningen droog blijven. We maken de openbare ruimte groener en maken ruimte voor bomen die groot kunnen groeien. Dit zorgt ervoor dat water beter wegloopt, en is bovendien goed voor schaduw, vogels en insecten. De gemeente neemt samen met het waterschap ook maatregelen om de sloten, singels en vijvers levendiger en aantrekkelijker te maken. In 2050 moet gemeente Woerden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.

De maatregelen vanuit de gemeente zijn helaas niet voldoende voor blijvende oplossingen. De hulp van bedrijven en inwoners als perceeleigenaren is hard nodig. Zelfs kleine of makkelijk te nemen maatregelen verkleinen de kans op schade op eigen terrein en vergroten de leefbaarheid van de hele gemeente. Haal de tegels uit de tuin, koppel het regenwater af en plant meer groen. Jouw hulp maakt een verschil!

Wat kun jij als inwoner doen? Ga naar www.woerden.nl/duurzaamheid

Wat doet de gemeente woerden al? Dat zie je hier: www.woerden.nl/klimaat

Gebiedskenmerken

De bodem van gemeente Woerden bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt water langzaam weg. Ook is de gemiddelde grondwaterstand in de gemeente hoog: gemiddeld 50-70 centimeter onder maaiveld. De ondergrond en de hoge grondwaterstanden zorgen ervoor dat het lastig is om water in de bodem weg te laten zakken (infiltratie). Infiltratiemaatregelen, zoals wadi’s en infiltratiekratten, kunnen daarom minder geschikt zijn om toe te passen. Doe daarom de emmertest om te onderzoeken hoe snel water in jouw tuin in de bodem zakt. De andere maatregelen zijn wel altijd geschikt voor de lokale omstandigheden van de gemeente.

Bodemdaling

In de gemeente Woerden vindt bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam of zakken in onder het gewicht van bovenliggende grondlagen en/of bebouwing. Lage grondwaterstanden versnellen dit proces. Om bodemdaling tegen te gaan is het daarom belangrijk de grondwaterstanden hoog te houden. Waterschap en gemeente werken hier aan. Bewoners kunnen hierin meehelpen door regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken (tegels eruit, groen erin). Vooral tijdens droge zomers is dit essentieel.

Regenwateradviseurs

afgekoppelde regenpijp

Wil jij graag meer informatie over het afkoppelen van je regenpijp? Maak dan een afspraak met onze regenwateradviseurs Renee Kleijn.

De regenwateradviseurs weten alles over het afkoppelen van jouw regenpijp. Zij komen bij jou aan de deur om je te informeren en adviseren over de mogelijkheden van afkoppelen. Dit gesprek is gratis. Wil je advies, praktische oplossingen of creatieve ideeën? Maak dan een afspraak via www.woerden.nl/afkoppelen

Door het afkoppelen van jouw regenpijp help je mee om wateroverlast en lozing van afvalwater in de sloot te voorkomen. Het regenwater kun je vervolgens opvangen in de tuin of in de bodem weg laten zakken. Grenst jouw tuin aan een sloot? Dan kun je
het water ook naar de sloot afvoeren.

Wist je dat...
…je al snel rond de € 300,- subsidie kunt krijgen als je jouw dak afkoppelt van het gemengd riool?

...als je samen met je buren afkoppelt allebei 10% extra subsidie krijgt?

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Woerden geeft subsidie voor afkoppelen van je dak van het afvalwaterriool in oudere wijken en het aanleggen van een groen dak op je woning, schuur of bedrijfspand.

Kijk voor meer informatie op, voorwaardenen het maken van een afspraak: www.woerden.nl/afkoppelen en www.woerden.nl/groendak