Zeist


Klimaatadaptatie is een belangrijk thema voor gemeente Zeist. De gemeente werkt hard aan een visie en ondersteunend beleid, en is daarnaast druk bezig met de uitvoer in de openbare ruimte. Zo neemt de gemeente tijdens de (her)inrichting van de openbare ruimte maatregelen om regenwater niet langer via het riool af te voeren (afkoppelen), maar via de bodem te laten infiltreren. Ook moeten nieuwbouwprojecten aan nieuwe eisen voldoen, zoals voldoende waterberging op eigen terrein om schade door wateroverlast te voorkomen. Maar ook het vergroenen van de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel.

Naast de activiteiten van de gemeente hebben de inwoners ook een belangrijke rol. Immers, het grootste deel van de gemeente is in beheer van de inwoners! Zelfs kleine of makkelijk te nemen maatregelen verkleinen de kans op schade op eigen terrein en vergroten de leefbaarheid. Haal de tegels uit de tuin, koppel het regenwater af en plant meer groen. Samen gaan we voor een klimaatbestendig Zeist!

De inwoners van Zeist zijn verenigd in Samen Duurzaam Zeist, wil je zien welke mooie initiatieven daar al worden genomen? Kijk dan op https://omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist+home/default.aspx

Gebiedskenmerken

Gemeente Zeist ligt grotendeels op de Utrechtse Heuvelrug. Dit betekent dat de ondergrond bestaat uit zand en dat grondwaterstanden relatief laag zijn.

Zeist-West ligt echter in het overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. De bodem bestaat hier uit zand en klei, daarnaast zijn de grondwaterstanden veel hoger. In Zeist-West infiltreert regenwater daarom moeilijker in de bodem.

Voor de rest van de gemeente geldt dat de zanderige ondergrond zeer goed geschikt is om regenwater te laten infiltreren.

Subsidiemogelijkheden

Gemeente Zeist heeft (nog) geen subsidie voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente