Zeist


Klimaatadaptatie is een belangrijk thema voor gemeente Zeist. De gemeente werkt hard aan een visie en ondersteunend beleid, en is daarnaast druk bezig met de uitvoer in de openbare ruimte. Zo neemt de gemeente tijdens de (her)inrichting van de openbare ruimte maatregelen om regenwater niet langer via het riool af te voeren (afkoppelen), maar via de bodem te laten infiltreren. Ook moeten nieuwbouwprojecten aan nieuwe eisen voldoen, zoals voldoende waterberging op eigen terrein om schade door wateroverlast te voorkomen. Maar ook het vergroenen van de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel.

Naast de activiteiten van de gemeente hebben de inwoners ook een belangrijke rol. Immers, het grootste deel van de gemeente is in beheer van de inwoners! Zelfs kleine of makkelijk te nemen maatregelen verkleinen de kans op schade op eigen terrein en vergroten de leefbaarheid. Haal de tegels uit de tuin, koppel het regenwater af en plant meer groen. Samen gaan we voor een klimaatbestendig Zeist!

De inwoners van Zeist zijn verenigd in Samen Duurzaam Zeist, wil je zien welke mooie initiatieven daar al worden genomen? Kijk dan op de website van Samen Duurzaam Zeist.

Gebiedskenmerken

Gemeente Zeist ligt grotendeels op de Utrechtse Heuvelrug. Dit betekent dat de ondergrond bestaat uit zand en dat grondwaterstanden relatief laag zijn.

Zeist-West ligt echter in het overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. De bodem bestaat hier uit zand en klei, daarnaast zijn de grondwaterstanden veel hoger. In Zeist-West infiltreert regenwater daarom moeilijker in de bodem.

Voor de rest van de gemeente geldt dat de zanderige ondergrond zeer goed geschikt is om regenwater te laten infiltreren.

Subsidiemogelijkheden

Gemeente Zeist heeft (nog) geen subsidie voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Nieuws

Groen Schoolplein

Slim omgaan met water? Op bassischool Oud Zandbergen weten ze er alles van


Zware regenbuien zorgden voor wateroverlast op basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Het water bleef lang op het schoolplein staan, waardoor de kinderen sommige ingangen niet konden gebruiken. Tijd voor actie. De school kwam met een plan om het schoolplein opnieuw in te richten en meer ruimte aan water te geven.

Laura Moesbergen, lid van de ouderraad, vertelt: ‘De plannen om het schoolplein aan te pakken lagen er al langer. Alles kwam in stroomversnelling nadat we een wedstrijd van de ANWB wonnen voor een verkeersplein. Zo’n verkeersplein leg je één keer aan. We moesten daarom goed nadenken over de indeling van het hele plein.’ De school besloot alles in één keer aan te pakken: het schoolplein, de vervanging van de speeltoestellen en de afvoer van het water. Zo werd het verkeersplein op een verhoogd terras geplaatst, zodat het water niet blijft staan. Het overige water wordt afgevoerd naar een lagergelegen wadi. Een wadi is een soort groene geul, waarin het water tijdelijk opgevangen wordt. Het water kan dan langzaam in de bodem wegzakken (infiltratie). Er kwamen nieuwe speeltoestellen van natuurlijke materialen. Ook werd een groot aantal stenen vervangen voor planten en bloemen.

Regenton

Al de bovenstaande maatregelen helpen mee met het slim afvoeren van water. Laura: ‘Een tijdje terug regende het hard. Het viel ons toen al op dat het water mooi wegloopt naar de wadi.’ Om het water ook op te kunnen vangen en tijdens een periode van droogte te gebruiken, deed de school mee aan de wedstrijd: Wat zou jij doen met een ton?’ van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Laura: ‘Bij onze deelname gaven we aan dat we het water graag willen gebruiken voor onze dierenweide, alle planten en in de toekomst wellicht voor een voedselbos. We zijn enorm blij dat we gewonnen hebben.’ De regenton wordt binnenkort aangesloten op de regenpijp.

Vele handen

De betrokkenheid op de school is groot. Ouders en kinderen helpen mee om de school klimaatklaar te maken. Zo organiseerde de school onder andere verschillende acties om extra geld op te halen. Ook doen ze veel zelf. ‘We hebben o.a. subsidie gekregen van de gemeente, het waterschap en de provincie en willen zoveel mogelijk met dit geld doen. Daarom doen we de dingen die we kunnen zelf. Zo maakt één van de ouders een insectenhotel en hebben we alle stenen zelf er uitgehaald en ook het afkoppelen van de regenpijpen en het aanleggen van al het nieuwe groen doen we zelf. Dat scheelde al enorm veel geld’, licht Laura toe.

Toekomstplannen

Ondanks alle aanpassingen, zijn ze zeker nog niet klaar vertelt Laura: ‘We willen uiteindelijk alle regenpijpen afkoppelen en het stuk grond voor de school nog meer beplanten. Onze school heeft daarnaast een plat dak, dus een groen dak zou ook een mooie aanvulling zijn. Onze lokalen kunnen behoorlijk warm worden in de zomer. Een groen dak zorgt ervoor dat het koeler blijft.’ Maar eerst gaan ze genieten van het resultaat: ‘Ik ben enorm trots dat we dit met z’n allen hebben gedaan’, sluit ze af.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente