Enrico Moens - Sweco Nederland


Enrico Moens is programma manager en senior adviseur klimaatbestendige en duurzame gebiedsontwikkeling bij het ontwerp, advies- en ingenieursbureau Sweco. Hij werkt onder andere voor de gemeente Nieuwegein aan de ontwikkeling van een klimaatbestendige en duurzame binnenstad (Nieuwegein City West).

Enrico woont ook zelf in Nieuwegein en is gedreven om de ambities van de gemeente op het gebied van klimaatbestendigheid en biodiversiteit  (lees water en groen) in de stedelijk opgaven waarvoor Nieuwegein staat daadwerkelijk te realiseren.

Klimaatbestendig City West
Hij vertelt bevlogen over het project City West: “Het is een mooie uitdaging om invulling te geven aan de ambities van de gemeente om een groene, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving te creëren”. Volgens hem is de stad van de toekomst klimaatbestendig en natuurinclusief. Een groene, aantrekkelijke, levendige stad met een hoge biodiversiteit en ruimte voor groen en water. Een stad die  natuur onderling verbindt en gelijktijdig de samenhang tussen mens en natuur versterkt. Deze samenhang is belangrijk omdat onze interactie met natuur een  positieve invloed heeft op onze gezondheid en ons welbevinden. Natuur dichtbij, dus in onze straten en buurten is daarbij heel belangrijk, juist omdat we er dan dagelijks mee in aanraking komen.

Minder stenen, meer groen
Onze binnensteden zijn nog vaak erg verhard, denk aan trottoirs, wegen, parkeerplaatsen. Ook tuinen zijn vaak versteend, maak dit groener! Dit kan door zinloze verharding weg te halen en trottoirs en parkeerplaatsen met half open verharding uit te voeren. Ook de gebouwen in de stad, bijvoorbeeld woontorens, kunnen minder verhard worden door gevelgroen en groene daken te integreren op en aan de gebouwen. Groen op en aan gebouwen is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar zorgt ook voor een aangenaam klimaat, o.a. door vermindering van de zogenaamde hittestress (verkoeling).

Een groene binnenstad
Dit betekent volgens Enrico dat de binnenstad dooraderd moet zijn met een robuust groen (beplanting) en blauw (water) netwerk. Een aaneengesloten en natuurlijk ingericht groenblauw netwerk zorgt voor opvang van overtollig regenwater en sterkere vermindering van hittestress Op deze manier kunnen de effecten van de optredende klimaatverandering worden opgevangen. En een groen blauw netwerk draagt nadrukkelijk bij aan de aantrekkelijkheid van de stad voor haar bewoners en bezoekers.

Het plan voor Nieuwegein
Als we Enrico vragen wat de status is van het project, antwoordt hij: “Sweco is eind 2019 gevraagd de gemeente Nieuwegein te ondersteunen bij het ontwikkelen van een klimaatbestendig en duurzaam plan voor de binnenstad.  Hiervoor zijn de wensen, richtlijnen en eisen voor “water en groen” vertaald naar ruimtelijke consequenties. Dit wordt met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld duurzame mobiliteit en energietransitie samengevoegd om zo tot een integraal stedenbouwkundig plan voor City West te komen”.