Fons van Kuik - IVN


Fons van Kuik - IVN

Sinds 5 jaar is Fons lid van IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. Op de vraag hoe Fons betrokken is geraakt bij Tiny Forest antwoordt hij: ‘Zo’n 2 jaar geleden kwam iemand van IVN landelijk iets vertellen over het concept Tiny Forest en dat trok mijn aandacht. Ik dacht, hoe mooi is het wel niet om natuur naar de mensen te brengen. En dan vooral voor kinderen. Zij worden tegenwoordig té weinig in contact gebracht met de natuur.’

Tiny Forest
Een Tiny Forest betekent letterlijk vertaald vanuit het Engels, een mini bos. Het is ongeveer 200m2, bijna net zo groot als een voetbalveld. Het is een dichtbegroeid, inheems bosje. Dit bosje is niet alleen een prettige plek voor o.a. vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Educatief
In december 2019 is het Tiny Forest aangelegd in de wijk Galecop, naast basisschool De Toonladder Galecop. De school was enorm enthousiast over het plan en samen met de leerlingen hebben ze geholpen met de aanleg vertelt Fons: ‘De kinderen van groep 6 hebben zelf bomen gepland en daarna geadopteerd. Ze doen verschillende metingen, zoals de dikte en hoogte. Ze vinden het harstikke interessant en dat is geweldig om te zien.’

Ook vertelt Fons dat ze grote boomstammen in het Tiny Forest hebben geplaatst voor de leerlingen om buiten lessen te volgen: ‘Dit hoeven niet persé biologielessen zijn, maar ook rekenen bijvoorbeeld. Het feit dat de kinderen buiten zijn in een natuurlijke omgeving is al heel gezond.’

Educatie en beleven vindt Fons belangrijk: ‘Lekker buiten zijn. En je leert veel van dingen door met je handen te doen. En omdat de kinderen zo enthousiast zijn hopen we dat ze dit ook overdragen naar hun ouders. Vaak is het zo dat ouders de tuin betegelen en dat is zonde. Doordat kinderen opgroeien met groen op school zijn zij onze ambassadeurs.’

Passie
Als we Fons vragen waar zijn passie vandaan komt, antwoordt hij: ‘Ik heb altijd iets met groen gehad. Ik heb voorheen 30 jaar gewerkt bij de Wageningse Universiteit als bioloog. En de laatste jaren ben ik meer geïnteresseerd geraakt in het overdragen van kennis naar anderen en dan vooral aan kinderen.’

Toekomst
In de toekomst wilt Fons graag meer van dit soort projecten opstarten: ‘We zijn inmiddels begonnen met ecologisch bermbeheer. Bermen worden nu regelmatig kort gemaaid, maar eigenlijk hoeft dat op veel plekken niet. Gefaseerd maaibeleid brengt meer biodiversiteit. Dit is waar Fons zich nu op richt, maar de toekomst zal nog meer mooie projecten met zich meebrengen.