Josien van Harten - Bloeiend Nieuwegein


Het doel van Bloeiend Nieuwegein is om meer biodiversiteit te creëren in Nieuwegein door bloemenweides aan te leggen. Daarnaast heeft de organisatie ook een educatief doel: ‘Ik wil graag kinderen betrekken bij de natuur’, geeft Josien aan. ‘Hiermee wordt invulling gegeven aan de World Health Organization Sustainability Development Goals. En dan met name doel 15: herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit.’

Ontstaan
Josien is al 17 jaar woonachtig in onze mooie stad. Ze woont met plezier in de wijk Galecop. Wanneer we haar vragen hoe ze op dit initiatief is gekomen antwoordt ze: ‘Een aantal jaren geleden zag ik de landelijke campagne “Maak plaats voor wilde bloemen” van Natuurmonumenten voorbijkomen. En dat sprak mij aan. In de campagne werd aangegeven om een brief naar je eigen gemeente te schrijven met een verzoek hiervoor. Nou, zomaar een brief sturen vond ik niet zo’n goed idee. Ik heb daarom eerst samen met wat partners een plan gemaakt en die hebben we voorgelegd aan de gemeente. Daar werd heel positief op gereageerd en zo ben ik ermee begonnen.’

Wat is een bloemenweide?
Een bloemenweide is een veld waar inheemse wilde bloemen groeien die passen bij de natuur in Nederland en bij de kleigrond in Nieuwegein. Wanneer de bloemenzaadjes zijn gezaaid worden ze verder met rust gelaten en ontstaat er na ongeveer 1 ½ tot 2 jaar een eigen bloemenleefomgeving met biodiversiteit. Alleen 1x per jaar in het najaar worden de bloemen gemaaid. De bloemen blijven dan een week liggen, zodat de zaadjes uit de bloemen vallen. En daarna wordt het opgeruimd. Josien hoopt dan ook dat door de wind en de vogeltjes de zaadjes worden verspreidt in de omgeving: ‘Zo geven we de biodiversiteit een extra duwtje.’

Educatief
In 2020 is besloten een pilot bloemenweide aan te leggen bij de Prinses Margrietschool in Batau-Zuid. Josien geeft aan dat ze kinderen bewust wil maken van de natuur om zich heen. En het werkt. Niet alleen de kinderen zijn enthousiast, maar ook het docententeam. Zelfs tijdens de lockdown werd de bloemenweide niet vergeten, Josien vertelt dat er een ‘Doe-kaart’ was gemaakt voor kinderen om thuis zonnebloemen te zaaien, in samenwerking met Groen Doet Nieuwegein goed. De kinderen werden gestimuleerd om de hoogste zonnebloem te laten groeien en hiervoor was een fotowedstrijd georganiseerd. Degene met de hoogste zonnebloem won een bijenhotel voor in de tuin. Ook werd er lesgegeven over welke insecten er bijvoorbeeld afkomen op zonnebloemen. ‘De kinderen vonden het geweldig’, zegt Josien. ‘Daarnaast heb ik ook van een juf gehoord dat de bloemenweide de inspiratie was voor het behang dat de kinderen mochten schilderen in de schoolgang.’ Behalve de bloemenweide merkt Josien een nieuwe trend, scholen vragen tegenwoordig ook om een moestuin erbij aan te leggen. Heel erg mooi om te zien vindt Josien. Ze heeft op diverse plekken bij scholen in Nieuwegein bloemenweides aan laten leggen en ze is nog niet klaar.

Drijfveer
Op de vraag wat de drijfveer is van Josien, antwoordt ze: ‘Ik wil een bijdrage leveren aan het verhogen van biodiversiteit in de wereld. Dat is mijn drijfveer. Dat ik kan zeggen: ik heb mijn steentje bijgedragen aan een betere wereld en voor de generaties na mij.’ Als we haar vragen wat voor advies ze heeft voor anderen die ook de biodiversiteit willen verhogen antwoordt ze: ‘Mijn advies aan anderen is om gewoon in je eigen buurt te beginnen. Dat is behapbaar. Anders is het zo groot en dan gebeurt er niets.’

Trots
Wanneer we Josien vragen waar ze het meest trots op is, vertelt ze: ‘Wat ik heel leuk vind is dat heel veel mensen enthousiast zijn geworden door dit initiatief. En er worden ook resultaten geboekt. Zelfs in coronatijd kunnen we dit samen doen en elkaar enthousiasmeren. Dat vind ik mooi.

Droom
In 2020 heeft Bloeiend Nieuwegein de Samen voor Biodiversiteit Innovatieprijs gewonnen. Josien geeft aan dat Bloeiend Nieuwegein één van de acht projecten is,  die is uitgekozen uit 130 initiatieven: ‘Stel je voor, met de subsidie kan de gemeente een half voetbalveld met bloemenweides vullen. Prachtig!’ Het plan voor Josien is nu om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor meer bloemenweides in Nieuwegein: ‘Mijn droom is dat de gemeente bloemenweides opneemt in hun beleid en dat het normaal wordt om zo’n weide aan te leggen of dat buurtbewoners zelf een stukje groen in hun omgeving willen adopteren voor wilde bloemen.’