Laurens van Miltenburg - Gemeente Nieuwegein


Sinds 2014 is Laurens van Miltenburg Beleidsmedewerker openbaar en ruimtelijk domein bij de gemeente Nieuwegein. Hij werkt hier intensief aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptie en maakt zich zowel binnen als buiten het Stadshuis hard voor het thema.

Van huis uit is Laurens bioloog en heeft hij van nature affiniteit met een groene leefomgeving. Hij merkt dat steeds meer mensen nadenken over het klimaat en bijbehorende maatregelen; wordt een groene en natuurlijke uitvoering steeds belangrijker. “Uiteindelijk wil iedereen een prettige en groene leefomgeving en klimaatverandering dwingt ons tot handelen in de openbare ruimte en de manier waarop wij onze stad bouwen.”

Klimaatadaptatie in Nieuwegein

Voor veel gemeenten is klimaatadaptatie een relatief nieuw onderwerp. Laurens vertelt trots over de gang van zaken in de gemeente Nieuwegein:  “We zijn qua visievorming en het laten landen van het thema in de eigen organisatie voorlopers zijn in de regio. Ook ben ik er trots op dat de politiek achter het beleid staat.” Hij vertelt verder dat klimaatadaptatie niet ophoudt bij het stadhuis. “Klimaatadaptatie is ook het leidende thema in de ontwikkeling van City-West. Dit moet de meest duurzame binnenstad van Nederland worden. Het groene en klimaatadaptieve bouwen in de binnenstad belooft dan ook iets heel moois te worden; dat wordt een soort landmark.”

Contouren worden zichtbaar
In plan- en ideevorming is de gemeente Nieuwegein voortvarend, maar zo nu en dan worden de contouren van de klimaatbestendige aanpak in de openbare ruimte al zichtbaar. Naast het planten van meer groen en bomen is er in de Rijtuigenbuurt extra waterberging aangebracht onder de parkeerplaatsen, is er een groene gevel in de Sluyterslaan aangebracht in samenwerking met Mitros en worden groene bewonersinitiatieven, zoals Bloeiend Nieuwegein, in de uitvoer ondersteund.“

Een sociaal karakter
Met de hele droge zomer van 2018 nog in het achterhoofd start in 2021 de uitrol van de hittestressplannen. In samenwerking met de GGD wordt per wijk gekeken naar de sociale behoefte in tijden van extreme hitte. “Provinciebreed hebben we een eenzaamheidskaart en gekoppeld aan de kaarten van hittestress in Nieuwegein krijg je een beeld waar de nood het grootste kan zijn… Daarmee trekken wij de wijken in om met bewonersgroepen te praten wat de behoefte daadwerkelijk is. Uiteindelijk gaat het er wel om dat we elkaar helpen in de wijk; dat de één voor de ander zorgt tijdens een hittegolf.”

Klimaatadaptatie, een blijvend thema.
Het is in de ogen van Laurens belangrijk om klimaatadaptie als thema te onderhouden. De opdracht die iedere gemeente in Nederland heeft meegekregen is klimaatbestendig in 2050. “Meekoppelen met andere opgaven in de stad is vaak het beste mechanisme. In het geval van Nieuwegein duurt het 30 jaar voordat er in de hele stad groot onderhoud is gedaan. Het onderwerp voor 5 á 10 jaar parkeren is dus geen optie.”

Daadkracht
Als we vragen naar de introductie van het Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein, antwoordt hij: “Dat is nu nog een netwerk, maar het kan uitgroeien tot een enthousiast platform waarmee we gezamenlijk veel voor elkaar kunnen krijgen. Daadkracht, het op touw kunnen zetten en uitvoeren van plannen is waar we als gemeente zeker hulp bij kunnen gebruiken.”