Robbin Knuivers - Gemeente Nieuwegein


Als programmamedewerker klimaatadaptatie geeft Robbin uitvoering aan het beleid en het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie van de gemeente Nieuwegein. Wat anderen zeggen over Robbin is dat hij actiegericht, organiserend en energiek is.

Sinds augustus 2019 werkt Robbin voor de gemeente Nieuwegein. In een kernteam van vier collega’s werkt Robbin mee aan het groener, klimaatbestendiger en duurzamer maken van de stad. Hij werkt van straat- tot regio niveau. Van het realiseren van een geveltuin in Merwestein samen met woningcorporatie Portaal, tot het meeschrijven aan de regionale klimaatadaptatie strategie van de regio Utrecht Zuidwest. Robbin’s veelzijdigheid blijkt uit de vele projecten waaraan hij werkt. Hieronder een selectie van wat Robbin doet in Nieuwegein.

Subsidie groene daken
In het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie was de ambitie uitgesproken om weer een subsidie voor groene daken te ontwikkelen. Eén van de eerste projecten van Robbin bij de gemeente was het vormgeven van een subsidie voor groene daken. ‘Ik ben begonnen om ervaringen op te halen bij collega’s en gemeenten die al een subsidie groene daken hadden.’ Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur om € 27.500 beschikbaar te stellen voor de subsidie groene daken. ‘Ik vind het zo gaaf om te zien dat we samen met zo’n 40 Nieuwegeiners dit jaar bijna 1000 vierkante meter groen dak realiseren in onze gemeente.’ De regeling was zo succesvol dat het gemeentebestuur voor 2021 weer een subsidiebedrag beschikbaar stelt.

Prestatieafspraken woningcorporaties
In de prestatieafspraken spreken de gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Jupthaas Wonen, Portaal en Mitros de ambitie uit om samen aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Zo organiseerde Robbin samen met collega’s van de gemeente en woningcorporaties een inspiratiesessie klimaatadaptatie over wat gemeenten en woningcorporaties allemaal samen kunnen bereiken. ‘We zijn tijdens die inspiratiesessie echt een stap verder gekomen. Zo kwamen we tot concrete actiepunten om mee aan de slag te gaan.’ Een van die actiepunten is al uitgevoerd. Samen met woningcorporatie Portaal hebben we als experiment een geveltuin gerealiseerd bij de buurtkamer in Merwestein.

Klimaatadaptief bouwen in Rijnhuizen
Rijnhuizen transformeert de komende jaren naar een levendige woonwijk. Er worden zo’n 1000 woningen toegevoegd aan het gebied. Robbin heeft samen met de gebiedsmanager, stedenbouwer en enkele andere collega’s eerste prestatie-eisen bedacht die worden meegegeven aan projectontwikkelaars, op basis van ervaringen van andere overheden zoals provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft Robbin meegedacht met Club Rhijnhuizen bij het ontwikkelen van de Handreiking Klimaatadaptatief Ontwikkelen. ‘Ik vond het heel tof om naast het bedenken van prestatie-eisen, ook mee te denken over mogelijke oplossingen’

Robbin Knuivers werkt graag aan groene steden en dorpen. Hij zit vol ideeën. Hij enthousiasmeert en organiseert graag, waar het kan! “Ik ben erg trots op het succes van de subsidie groene daken, dat motiveert om nieuwe projecten op te pakken.” Zo is Robbin op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het mogelijk maken van enkele geveltuintjes in Fokkesteeg.