Roel van den Bosch - Samen Duurzaam Nieuwegein


Roel van den Bosch - Samen Duurzaam Nieuwegein

Roel van den Bosch is al jaren vrijwilliger voor het netwerk Samen Duurzaam Nieuwgein (SDN). Hij woont inmiddels al 45 jaar in Nieuwegein en is zich na zijn pensioen meer gaan inzetten voor het klimaat en duurzaamheid in het algemeen.


Samen Duurzaam Nieuwegein

Samen Duurzaam Nieuwegein is een stichting met als doel Nieuwegein wat duurzamer te maken. Het is vooral gericht op awareness en gedragsverandering teweegbrengen bij inwoners. Roel geeft aan: ‘Het gaat om een stukje bewustwording creëren bij de mensen. Waardoor ze gaan denken, ik doe een stap extra voor een betere planeet’.

Duurzaamheidsmarkt
In het verleden heeft Roel de duurzaamheidsmarkt georganiseerd tijdens het Lentefeest in het Natuurkwartier en in samenwerking met de gemeente. Roel vertelt: ‘Het thema was ‘Doe eens één ding anders’. Hiermee daagde SDN samen met het Natuurkwartier iedereen uit om inspiratie en ideeën op te doen over duurzaamheid en vervolgens voortaan één ding in het dagelijks leven duurzamer te gaan doen.’ Er waren vele kraampjes die dat thema uitdroegen. Bijvoorbeeld het kraampje van de stichting Even geen vlees met als thema: eet minder vlees, en het kraampje van de Kringloopwinkel met als thema: koop tweedehands’. Ook klimaatadaptatie ontbrak niet. De Gemeente was aanwezig met een demonstratie wat een betegelde tuin betekent en het waterschap HDSR gaf inzicht in schoon water. Roel geeft aan dat de kraam van SDN een Energiefiets had: ‘Wanneer mensen op de fiets zaten, zagen ze eigenlijk hoeveel energie het kost om bijvoorbeeld een gloeilamp te laten branden of een mixer te laten draaien. Op deze manier maak je het zichtbaar voor mensen en begrijpen ze beter waarom ze die extra stap moeten zetten voor een betere planeet.’

Tegeltje eruit, plantje erin
Roel vertelt dat SDN dit jaar gekozen heeft voor het thema Klimaatadaptatie. En daar kwam de actie ‘Tegel erin, plantje eruit’ uit voort. ‘Onze hoop was dat mensen het niet bij één tegel hielden, maar meer tegels eruit haalden. Deze actie was een duwtje in de goede richting.’

De actie liep in de wijk Fokkesteeg. Roel vertelt dat er via diverse middelen veel aandacht was gegeven aan de actie. En uiteindelijk kreeg SDN maar liefst 49 aanmeldingen. Inwoners van de wijk konden online een plant uitkiezen en Roel bezorgde, samen met de andere vrijwilligers, de planten aan huis. En ze haalden tegelijkertijd de tegels op. ‘We hebben dit in samenwerking gedaan met andere organisaties, zoals Groei en Bloei en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en Cirkeltje Rond. De bewoners reageerden heel positief. Ze vond het hartstikke leuk dat we deze actie deden.’

Zorgvuldig omgaan met de aarde
Roel heeft altijd al interesse gehad in het klimaat: ‘Ik vind dat we nu op een verkeerde manier omgaan met de wereld. Ik zie het als een logeerpartij van 80 jaar. En als je je logeeradres verlaat, dan laat je ook geen zooitje achter. We moeten zorgvuldiger omgaan met de aarde! ’

Trots
Als we Roel vragen waar hij het meest trots op is geeft hij aan, de organisatie van de Duurzaamheidsmarkt: ‘Het is het grootste evenementen van SDN in Nieuwegein waar ongeveer 2.000 bezoekers op afkomen. Het is mooi om dan je verhaal te kunnen doen aan mensen. En ook aan kinderen, want daar begint het mee.  Ik vind het belangrijk om een stukje bewustwording mee te geven aan de jeugd.’

Toekomstplannen
Roel heeft veel plannen voor de toekomst. Volgend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk de actie ‘Tegeltje eruit, plantje erin’ herhaald. En daarnaast is SDN nu samen met De Tweede Verdieping bezig met activiteiten te organiseren voor 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid.

Roel wil iedereen meegeven dat een betere wereld begint bij jezelf. En hij doet een oproep aan iedereen: ‘Kom met ideeën naar SDN. Er is veel mogelijk. Samen kunnen we stappen zetten voor een beter klimaat.’ Ons e-mail adres: info@samenduurzaamnieuwegein.nl