Handreiking klimaatadaptief ontwikkelen Club Rhijnhuizen


In Nieuwegein transformeert Rijnhuizen de komende jaren van bedrijfsgebied naar een levendige woonwijk. De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Voor Rijnhuizen ligt dit nog wat hoger: in 2030 hopen we dit al te bereiken. En dat is een flinke opgave, want ondanks het groene karakter kent de wijk ook grote versteende oppervlaktes. Nu met name aan de oostzijde, maar met alle nieuwe ontwikkelingen ook in de rest van de wijk.

Om gemeente, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers te helpen bij het komen tot klimaatbestendige projecten ontwikkelde de Club Rhijnhuizen de Handreiking Klimaatadaptief Ontwikkelen. Een praktische handreiking met oplossingen voor hitte, droogte en wateroverlast.

Zo bevat de handreiking oplossingen voor groenbeplanting, waterbuffering en –infiltratie. De voor- en nadelen van elke oplossing zijn door de Club zo goed mogelijk op een rij gezet.

Naar aanleiding van de handreiking gaat de Club Rhijnhuizen in gesprek met diverse projectontwikkelaars in Rijnhuizen. Tijdens deze gesprekken inspireren projectontwikkelaar en de Club elkaar om te kijken hoe gebiedsontwikkelingen klimaatbestendiger en tegelijkertijd prettig om in te verblijven kunnen worden.

Wie of wat is de Club Rhijnhuizen?
De Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. De Club is geen onderdeel van de overheid en opereert zelfstandig. In de Club wordt samengewerkt aan een hogere gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten, (mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloopclubs voor medewerkers en bewoners, mobiliteit, duurzaamheid, gebiedsmarketing en placemaking.

Wil je meer weten? Ga dan naar: www.clubrhijnhuizen.nl/duurzaamheid
Of mail: info@clubrhijnhuizen.nl