Klimaatadaptieve prestatieafspraken woningcorporaties


Klimaatadaptieve prestatieafspraken woningcorporaties

De woningcorporaties en gemeente Nieuwegein werken al een tijd samen aan een klimaatbestendige stad. Zo werd in 2018 door woningcorporatie Mitros en gemeente een groene gevel gerealiseerd op de Sluyterslaan. In de prestatieafspraken 2020 – 2023 bestendigen Nieuwegeinse woningcorporaties Jutphaas Wonen, Mitros en Portaal de ambitie om in samenwerking met de gemeente werk te maken van klimaatadaptatie. Zo geven gemeente en woningcorporaties verder vorm aan de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie.

Nieuwbouw en renovatie
Bij nieuwbouw en renovatie onderzoeken de woningcorporaties de haalbaarheid van klimaatadaptieve maatregelen, en waar mogelijk worden deze uitgevoerd. Denk bij renovatie aan het afkoppelen van hemelwater of het toepassen van groene daken en gevels. Zo onderzoekt woningcorporatie Jutphaas Wonen op dit moment de toepassing van een groen dak bij een gemeenschappelijk wonen project. Samen met de gemeente onderzoeken ze de aansluiting op de openbare ruimte. Ook organiseren de woningcorporaties samen met de gemeente een inspiratie over hoe woningcorporaties invulling kunnen geven aan klimaatadaptieve maatregelen bij renovatie en nieuwbouw.

Actie met huurders
Ook worden er de komende jaren diverse huurdersacties georganiseerd. Hiermee oefenen de woningcorporaties ook met het klimaatbestendiger maken van bestaand vastgoed, met allerlei kansen voor het stimuleren van sociale cohesie en verbinding met en tussen huurders. Zo realiseren Portaal en gemeente samen met enkele huurders een geveltuin bij de buurtkamer in Merwestein. Al snel kwamen er meer ideeën los. Er wordt door Portaal ook twee extra bloembakken geplaatst. Ook ontstond door de plantenkennis van een enthousiaste hovenier van de gemeente het idee om de groene gevelrekken in de buurt te voorzien van nieuwe (kleurrijke) klimplanten, zoals passiebloem of jasmijn. Ook Jutphaas Wonen en Mitros bereiden een actie met huurders voor.