Samen klimaatadaptief ontwikkelen: webinars


Samen klimaatadaptief ontwikkelen: webinars

De wijk Rijnhuizen in Nieuwegein is aan het veranderen: van bedrijventerrein naar gemengde leefwijk. Er komen in totaal zo’n 2500 woningen en dat betekent dat er veel nieuwbouwprojecten uitgevoerd (gaan) worden. In de wijk zijn veel verschillende eigenaren en projectontwikkelaars actief. In een wijk die zo verandert is klimaatadaptief ontwikkelen een belangrijke prioriteit en hierover zijn alle belanghebbenden regelmatig met elkaar in gesprek.

Naast de gesprekken met de gemeente en de handreiking ‘Klimaatadaptief Ontwikkelen in Rijnhuizen’ van Club Rhijnhuizen worden er ook webinars voor ontwikkelaars over dit thema georganiseerd. Deze webinars zijn een samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein en Club Rhijnhuizen.

Het eerste webinar vond plaats in het voorjaar van 2021 en behandelde het thema ‘water’. Vier verschillende partijen uit het werkveld gaven presentaties over waterberging en duurzaam watergebruik. In digitale breakout-sessies kregen ontwikkelaars de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de subthema’s. Door de combinatie van het presenteren van actuele informatie en het faciliteren van het gesprek hierover, worden deelnemers geïnspireerd én krijgen ze praktische handvatten aangereikt. Door op de hoogte te raken van elkaars projecten hopen we de verbinding tussen partijen te stimuleren.

In het najaar van 2021 zal er opnieuw een online bijeenkomst georganiseerd worden, dit keer met het thema ‘hittestress’. Ook hiervoor zullen professionele partijen met kennis van zaken uitgenodigd worden om een presentatie te geven. Daarbij wordt het thema verder toegelicht en worden er voorbeelden gegeven van toepassingen in de praktijk. Alle ontwikkelaars die actief zijn in de wijk Rijnhuizen worden wederom uitgenodigd voor dit webinar.


Meer informatie: https://www.clubrhijnhuizen.nl/