Leg een groene erfafscheiding aanIn plaats van te kiezen voor een schutting of hek, kun je voor je erfafscheiding ook gaan voor een groene erfafscheiding. Hagen en struiken geven een vriendelijke uitstraling, ze bieden schuilplaatsen en voedsel aan vogels, kleine zoogdieren en insecten. Een groene erfafscheiding zorgt voor verkoeling in warme periodes, daarnaast leveren ze een kleine bijdrage aan het opvangen en afvoeren van regenwater.

Hagen en struiken zorgen, net als elke andere vorm van beplanting, voor een betere doorworteling van de ondergrond. Daarmee zorgen ze voor een betere opnamecapaciteit van regenwater in de bodem.

Aan de slag

Handleiding

Groene erfafscheiding afbeelding

Lage aanschafprijs

De kosten voor een groene erfafscheiding zijn afhankelijk van het soort en de grootte. Volwassen hagen zijn duurder in aanschaf dan kleinere hagen die nog moeten groeien. Een groene erfafscheiding kun je al aanschaffen vanaf € 30 per meter en kan oplopen tot honderden euro’s per meter.

Gemakkelijk

Een groene erfafscheiding is prima zelf aan te planten. Let wel op dat je op je eigen erf plaatst en dus zeker bent dat je de kadastrale gegevens volgt.

Onderhoudsarm

Voor een nette groene erfafscheiding is regelmatig snoeien nodig. Uiteraard is dit afhankelijk van het type plant, maar houd rekening met een aantal maal per jaar.

Minder droogte

Een groene erfafscheiding infiltreert regenwater vertraagd in de bodem, en dus draagt deze maatregel bij aan het op peil houden van de grondwaterstand waardoor de bodem minder snel uitdroogt. De mate van infiltratie is vanwege het geringe oppervlak echter gering. Daarom krijgt deze oplossing een lage waardering.

Beperking wateroverlast

Regenwater wordt direct in de tuin opgevangen en komt niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht. Dit helpt, ook al is het minimaal, tegen wateroverlast. Vanwege het geringe oppervlak krijgt deze maatregel, net als bij 'minder droogte' een lage waardering.

Verkoeling

Planten geven, door schaduw en verdamping, verkoeling. Een groene erfafscheiding draagt daarom bij aan een koele tuin. Ook hier geldt weer het relatief kleine oppervlak, waardoor de bijdrage aan verkoeling niet zo hoog scoort als bijvoorbeeld bij een boom. Afhankelijk van de omvang van je groene erfafscheiding kan de waardering hoger uitvallen.

Biodiversiteit

Groene erfafscheidingen geven ruimte aan flora en fauna en hebben daarmee een positief effect op de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Niet alle planten zijn geschikt voor een erfafscheiding. Vermijd bijvoorbeeld planten die snel en breed uitgroeien
  • De standplaats van de erfafscheiding is belangrijk voor de keuze van de beplanting. Let er bijvoorbeeld op welke planten goed tegen volle zon kunnen, wanneer de erfafscheiding op het zuiden ligt:
  • Houd rekening met robuuste planten voor je erfafscheiding als er bijvoorbeeld vaak kinderen buitenspelen in de buurt.

Gerelateerde oplossingen