Maak hoogteverschillen in je tuinEen tuin met hoogteverschillen kan tijdens zware regenbuien tijdelijk water vasthouden in onverharde lager gelegen delen. Hier zakt het water geleidelijk in de bodem weg. Hoger gelegen delen waar je niet wilt dat water blijft staan, zoals op het terras, blijven droog.

Let wel op: plaats het lagergelegen deel op afstand van je huis en van de buren. Dit om wateroverlast en -schade te voorkomen. Ook moet hoger gelegen verharding op een lichte helling worden aangelegd, zodat het water naar de lagere delen van de tuin kan stromen om daar in de bodem weg te zakken.

Aan de slag

Handleiding

Hoogteverschillen maken afbeelding

Lage aanschafprijs

De kosten voor hoogteverschillen in de tuin zijn relatief laag. De werkzaamheden zijn vaak zelf uit te voeren. Afhankelijk van de grootte van je tuin is dit met of zonder graafmachines te realiseren.

Gemakkelijk

Hoogteverschillen zijn goed zelf te maken. Afhankelijk van de grootte van je tuin vergt dit de nodige fysieke inspanning of machines. Houd bij de aanleg wel rekening met een lichte helling van verharding (minimaal 2°), zodat het water richting de lager gelegen delen van de tuin kan stromen. Ook wil je het lagergelegen deel verder bij je huis vandaag, zodat water wat tijdelijk blijft staan in het lagergelegen deel geen overlast of schade veroorzaakt. Dit wil je natuurlijk ook niet bij de buren, dus houd rekening met de plaatsing van hoogteverschillen.

Onderhoudsarm

Eenmaal goed aangelegd, is er weinig onderhoud nodig.

Minder droogte

Hoogteverschillen helpen bij het natuurlijk afvoeren en infiltreren van regenwater in de bodem. Daarom draagt deze oplossing, op een duurzame manier bij aan het tegengaan van droogte.

Beperken wateroverlast

Regenwater wat direct in de tuin opgevangen wordt, komt niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht. Dit helpt tegen wateroverlast.

Verkoeling

Hoogteverschillen hebben geen directe invloed op het tegengaan van hittestress. Maar de keuze van (waterdoorlatende) materialen heeft wel invloed. Aanleg van gras of andere soorten beplanting heeft een verkoelend effect op de omgeving, terwijl kunstgras of tegels sterk opwarmen.

Biodiversiteit

Hoogteverschillen hebben geen directe invloed op de ecologie, maar de keuze van beplanting kan hier wel aan bijdragen. In de lager gelegen delen moet de beplanting geschikt zijn voor zowel natte als droge grond. Gras is hiervoor bijvoorbeeld prima, maar er zijn ook andere geschikte soorten. Door de tuin aan te leggen met veel verschillende soorten beplanting draag je positief bij aan de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • De beplanting in het lagergelegen deel moet geschikt zijn voor zowel natte als droge grond
  • Denk aan een lichte helling van minimaal 2° bij verharding, zodat het water weg kan stromen naar lagere delen
  • Plaats de lagergelegen delen niet direct naast je woning, of die van de buren om schade en overlast te voorkomen
  • Het aanbrengen van hoogteverschillen is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in gebieden met sterke bodemdaling. Let ook op de ondergrond en grondwaterstand, want deze maatregel is niet toepasbaar bij een te hoge grondwaterstand of bij een ondergrond met slechte infiltratiemogelijkheden. Wees daarom zeker van de mogelijkheden in jouw tuin en schakel desgewenst advies in van de klimaatmakelaar in jouw gemeente.

Gerelateerde oplossingen