Maak een wadiEen mooie oplossing om regenwater van je dak in je tuin op te vangen is de zogenaamde wadi: WaterAfvoer Door Infiltratie.

Een wadi is een verlaagd gedeelte van je tuin dat tijdens een regenbui met regenwater van het dak gevuld wordt via een open gootje. De wadi vangt het water tijdelijk op waarna het langzaam in de bodem wegzakt (infiltratie). Bij mooi weer staat de wadi droog.

Wadi’s komen in vele soorten en maten. Het kan heel simpel een laaggelegen grasveldje zijn, of een verlaging die is aangeplant met planten die zowel tegen water als tegen droogte kunnen (zie ook de oplossing hoogteverschillen). Dat ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook heel goed voor de biodiversiteit. Door de wadi op een speelse manier aan te leggen met verschillende beplanting en bijvoorbeeld rotspartijen kan het een erg mooie aanvulling zijn voor je tuin. Om waterberging te vergroten kan eventueel in de ondergrond een laag grind of lavastenen worden aangebracht. Voor aanleg in je eigen tuin zijn deze twee varianten zeer geschikt. In de openbare ruimte vindt je complexere wadi’s met infiltratiekratten en drainagesystemen.

Emmertest

Let op: wadi's zijn niet overal te plaatsen. Twijfel je over de toepasbaarheid in jouw tuin? Doe dan de emmertest:

  • Graaf op verschillende plekken een gat van 30 centimeter diep
  • Vul de gaten met een emmer water
  • Als het water binnen 15 minuten wegloopt, infiltreert het regenwater goed. Als het minder dan uur duurt, is de waterdoorlatendheid gemiddeld. Is het water na een uur nog niet volledig weggezakt? Dan is de waterdoorlatendheid laag en is de grond niet of minder geschikt voor infiltratie

Lage aanschafprijs

De aanleg en aanplant van een wadi kost nauwelijks meer dan de aanleg van een gewone tuin. De aanleg van een goot tussen regenpijp en de wadi kan mogelijk extra kosten, maar een gegraven geul is een goedkoop alternatief.

Gemakkelijk

De aanleg van een wadi hoeft niet ingewikkeld te zijn en is gemakkelijk zelf uit te voeren. Wel is een goed plan op basis van ondergrond, grondwaterstanden en af te koppelen dakoppervlak nodig. Niet elke tuin is geschikt om een wadi aan te leggen: de grondwaterstand moet niet te hoog zijn en de waterdoorlatendheid van de ondergrond moet voldoende zijn. Het is dus belangrijk om te weten wat de ondergrond van je tuin is. De klimaatmakelaar van jouw gemeente kan je hier bij helpen. Daarnaast moet de grootte van een wadi goed worden bepaald om al het afgevoerde water vanaf het dak op te kunnen vangen. Dit kun je berekenen met de ‘Calculator Waterberging’ van Huisje Boompje Beter. Verder is voor een wadi met planten enige plantenkennis nodig. Bekijk de plantenlijst om te zien welke planten geschikt zijn. Een tuincentrum of hovenier kan je helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Onderhoudsarm

Een graswadi moet regelmatig worden gemaaid om water snel genoeg te kunnen afvoeren. Gelijktijdig maaien met gazon is voldoende.

Leg de wadi niet te stijl aan, dan is maaien met een grasmaaier nog mogelijk. Als een wadi goed is aangeplant, en na een jaar is dichtgegroeid, kost deze nog nauwelijks onderhoud. De meeste onkruidsoorten kunnen niet tegen hele natte of hele droge perioden. Het is voldoende om aan het einde van de winter de planten terug te snoeien en gevallen bladeren te verwijderen.

Minder droogte

Schoon regenwater wordt niet via het riool afgevoerd, maar opgenomen in de bodem. Daarmee draagt deze oplossing op een duurzame manier bij aan het tegengaan van droogte.

Beperking wateroverlast

Een deel van het regenwater wordt direct in de tuin opgevangen en wordt dus niet door het riool afgevoerd. Bij hevige regenbuien voorkomt dit dat water op straat komt te staan.

Verkoeling

Planten en water in de tuin hebben een verkoelend effect op de omgeving, bijvoorbeeld door verdamping. De aanleg van een wadi zorgt, in combinatie met het plaatsen van planten, voor het verminderen van hittestress.

Biodiversiteit

Een wadi aangeplant met verschillende soorten planten (die bestand zijn tegen zowel droge als natte omstandigheden) dragen bij aan de biodiversiteit. Ook biedt een wadi een plek voor verschillende soorten bodemleven, insecten en waterdieren.

Aandachtspunten

  • Niet elke tuin is geschikt om een wadi aan te leggen. Dit is sterk afhankelijk van de grondwaterstand en type ondergrond. Bijvoorbeeld: bij een te hoge grondwaterstand (minimaal 1,5m onder maaiveld) en een kleigrond kan het water niet in de bodem wegzakken en werkt de wadi niet. Weten dat de ondergrond van je tuin is, is dus heel belangrijk;
  • Houdt rekening met een voldoende grootte wadi in jouw unieke situatie, om al het afgevoerde regenwater van het dak te kunnen opvangen;
  • Met een eenvoudige emmertest is de doorlatendheid van de bodem in jouw tuin te bepalen.