Maak een grindkuil of grindkofferEen grindkuil (of grindkoffer) is een ondergrondse berging, vol met grind. In de holle ruimtes van de kuil kan water opgeslagen worden, dat vervolgens langzaam in de bodem wegzakt. Om te voorkomen dat zand en andere gronddeeltjes tussen het grind komen en dat de bodem dichtslibt, breng je een filterdoek rondom het grindpakket aan.

Door de langzame opname van regenwater, voorkomt een grindkuil dat de grond verdroogt. Een grindkuil kan al op kleine schaal aangelegd worden. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in je tuin, kies je de afmeting en vorm.

Let op: om wateroverlast en -schade te voorkomen, plaats je de grindkuil op enige afstand van je huis en van dat van de buren. Wanneer mogelijk plaats je hem bij voorkeur ook iets lagergelegen.

Lage aanschafprijs

De kostprijs van een grindkuil of grindkoffer is relatief laag. De ruimte die je ervoor wilt en kunt gebruiken en de vorm die je kiest beïnvloeden de hoogte van de kosten. Houd rekening met zo’n € 80-€ 200 per m3

Gemakkelijk

Een grindkuil kan door bijna elke doe-het-zelver aangelegd worden. Aandachtspunten zijn ontluchting en zandvang.

Onderhoudsarm

Er is weinig onderhoud nodig aan een grindkuil. Alleen de zandvang en bladvang moeten schoongehouden worden.

Minder droogte

Doordat regenwater vertraagd in de bodem infiltreert, helpt deze maatregel bij het op peil houden van de grondwaterstand. Een bodem met een goede grondwaterstand droogt minder snel uit.

Beperking wateroverlast

Een deel van het regenwater wordt direct in de tuin opgevangen en wordt dus niet door het riool afgevoerd. Bij hevige regenbuien voorkomt dit dat water op straat komt te staan.

Verkoeling

Een grindkuil heeft nauwelijks invloed op het tegengaan van hittestress.

Biodiversiteit

Verhardingen dragen niet bij aan de ecologie.

Aandachtspunten

  • Graaf de kuil tot boven de gemiddelde grondwaterstand
  • Houd rekening met korrels van ongeveer dezelfde grootte
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek. Deze breng je rondom de kuil aan, om vuil buiten te houden en zo dichtslibbing te voorkomen.
  • Plaats de onluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan dan daar het regenwater in opgevangen worden dat niet meer in de grindkuil past
  • Gebruik een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan eveneens dienstdoen als overloop bij extreme piekbuien
  • Houd rekening met een holle ruimte tussen het grind van ongeveer 30%
  • Blijf circa 2-3 meter weg van fundering en bomen.
  • Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan.