Plaats infiltratiekrattenEen infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan vervolgens vertraagd infiltreren in de bodem. Een groot voordeel van deze oplossing is het dubbele grondgebruik: ze nemen alleen ondergronds ruimte in. Om dichtslibben te voorkomen, worden de kunststofkratten rondom omhuld met geotextiel.

Infiltratiekratten zijn er in verschillende afmetingen: van particuliere huizen, tot aan complete wijken. Infiltratiekratten zijn er al vanaf 100 liter tot aan wel meer dan 1000 liter per krat. Afhankelijk van de grootte van het dak en de grondsoort kun je bepalen hoeveel infiltratiekratten je nodig hebt, in jouw specifieke situatie. Houd er rekening mee dat de infiltratiekratten minimaal 20mm regen kunnen bergen. Dit betekent dat wanneer je 20m2 dakoppervlak aansluit, je de inhoud van de infiltratiekratten minimaal 400 liter moet zijn.

Wanneer je infiltratiekratten plaatst, is het slim om ter hoogte van het maaiveld een overloop op de regenpijp aan te brengen. Als het krat bij hevige regenval vol zit, kan het water via het maaiveld afstromen richting de tuin.

Wanneer je te maken hebt met een hoge grondwaterstand, geen gebruik kunt maken van graafmachines of wilt infiltreren onder terras of oprit, kun je kiezen voor infiltratieplaten in plaats van -kratten.

Emmertest

Let op: infiltratiekratten zijn niet overal te plaatsen. Twijfel je over de toepasbaarheid in jouw tuin? Doe dan de emmertest:

  • Graaf op verschillende plekken een gat van 30 centimeter diep
  • Vul de gaten met een emmer water
  • Als het water binnen 15 minuten wegloopt, infiltreert het regenwater goed. Als het minder dan uur duurt, is de waterdoorlatendheid gemiddeld. Is het water na een uur nog niet volledig weggezakt? Dan is de waterdoorlatendheid laag en is de grond niet of minder geschikt voor infiltratie

Lage aanschafprijs

Infiltratiekratten zijn niet de meest goedkope oplossing, maar ze kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatvriendelijkheid van je tuin. Een basisset kost ongeveer € 450. Voor elk aanvullend krat betaal je zo’n € 175.

Gemakkelijk

Wanneer je handig bent, kun je zelf infiltratiekratten aanleggen, maar je hebt wel specifieke kennis nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontluchting en een zandvang. Laat je daarom goed voorlichten door een tuincentrum of hovenier.

Onderhoudsarm

Er is weinig onderhoud nodig aan infiltratiekratten. Alleen de zandvang en bladvang moeten schoongehouden worden.

Minder droogte

Doordat regenwater vertraagd in de bodem infiltreert, draagt deze maatregel op een duurzame manier bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. Hierdoor droogt de bodem minder snel uit.

Beperking wateroverlast

Regenwater wordt direct in de tuin opgevangen. Dit komt dus niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht en dat helpt tegen wateroverlast.

Verkoeling

Infiltratiekratten zelf hebben geen invloed op het tegengaan van hittestress.

Biodiversiteit

Hoewel deze oplossing zelf geen invloed heeft op de biodiversiteit is er wel een indirect verband: met infiltratiekratten zorg je voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Dit heeft een positief effect op bodemleven en andere flora en fauna.

Aandachtspunten

  • Houd rekening met minimaal 25cm dekking. Bij zware belasting, zoals kratten onder een oprit, moet je 50cm dekking aanhouden.
  • Plaats het krat ongeveer een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Gebruik een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan eveneens dienstdoen als overloop in extreme gevallen
  • Blijf circa 2-3 meter weg van fundering en bomen.
  • Plaats de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan hier het regenwater worden opgevangen, dat niet meer in het infiltratiesysteem past.
  • Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een alternatieve ontluchting aan.