Bijvriendelijke beplantingMaak je tuin aantrekkelijk voor bijen door te kiezen voor bijvriendelijke beplanting. Het gaat namelijk niet goed met de bij. In Nederland staan 181 bijen soorten op de rode lijst en worden dus met uitsterven bedreigd. Dat is maar liefst 55% van alle soorten die in Nederland voorkomen. Al 46 soorten zijn verdwenen uit ons land (2018).

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselproductie. Ze zijn namelijk de belangrijkste bestuivende dieren (zorgen voor 90% van de bestuiving). Zeker 60% van onze voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving. Zonder bijen geven deze gewassen minder, misvormde, kleinere of zelfs helemaal geen vruchten.

Uit onderzoek blijkt dat tuinen met veel bijvriendelijke beplanting vaak meer bijen aantrekken dan weilanden en bossen. In de tuinen valt dus veel winst te halen om de bij redden. Voor de bij is het belangrijk dat er verschillende bloemen te vinden zijn die verschillende bloeiperioden hebben. Ze hebben namelijk het hele groeiseizoen voeding nodig.

Bijvriendelijke planten bieden naast voeding voor bijen ook voeding voor veel andere insecten.

Aan de slag

Bijen, vlinders en hommels lokken

Handleiding

Een tuin vol vogels, bijen en vlinders

Lage aanschafprijs

Voor een paar euro koop je al een bijenmengsel om in te zaaien.

Gemakkelijk

Het aanplanten van bijvriendelijke planten is hetzelfde als andere planten.

Onderhoudsarm

Bijvriendelijke planten vragen net zoveel onderhoud als andere planten.

Minder droogte

Door veel (bijvriendelijke) beplanting valt er minder zon op de bodem waardoor de bodem minder snel uitdroogt.

Beperking wateroverlast

Als je verharding vervangt door bijvriendelijke beplanting voorkomt dit wateroverlast doordat water hier gemakkelijker in de bodem wegzakt.

Verkoeling

Groen zorgt voor verkoeling doordat het water verdampt en geen (’s nachts) geen hitte uitstraalt.

Biodiversiteit

Naast het aantrekken van bijen zorgen bijvriendelijke planten voor een aantrekkelijk leefgebied voor veel andere nuttige insecten.

Aandachtspunten