Leg een vijver aanOmdat een normale tuinvijver in tegenstelling tot een regenwatervijver geen extra water kan bergen, heeft het geen betekenis voor de stedelijke waterhuishouding. Wel heeft een vijver een positieve invloed op hitte en biodiversiteit. Verschillende dieren kunnen in en om het water leven, en door verdamping zorgt een vijver voor verkoeling.

Aan de slag

Handleiding

Regenwatervijver maken afbeelding

Lage aanschafprijs

Omdat je voor een goede vijver verschillende materialen nodig hebt, zoals vijverfolie, een pomp, een filter en de vijver nog zult aankleden met planten, zijn de kosten relatief hoog.

Gemakkelijk

Om een goede vijver aan te leggen is zorgvuldigheid nodig. Onder andere vanwege het voorkomen van lekkages. Verder heb je kennis nodig over het plaatsen van filters en pompen, moet je graven en weten tot waar je het folie moet plaatsen. Laat je dus altijd goed informeren door een tuincentrum of hovenier.

Onderhoudsarm

Een vijver heeft onderhoud nodig. Naast de vissen hebben ook de waterplanten onderhoud nodig en moet het vuil uit de vijver worden verwijderd.

Minder droogte

Doordat de bodem van de regenwatervijver is afgedicht, is infiltratie in de ondergrond niet mogelijk. Dit beperkt de toegevoegde waarde van deze oplossing op het gebied van het tegengaan van droogte.

Beperking wateroverlast

Een vijver draagt nauwelijks bij aan het beperken van wateroverlast Omdat de vijver al gevuld is met water heeft deze weinig berging voor het opvangen van regenwater. Een alternatief is het aanleggen van een regenwatervijver. Deze zorgt wel voor het beperken van wateroverlast.

Verkoeling

Water heeft een verkoelend effect op de omgeving, vanwege de verdamping. De aanleg van een vijver zorgt daarom voor het verminderen van hittestress.

Biodiversiteit

Ook waterplanten zijn goed voor de biodiversiteit. Ook biedt een vijver plek voor verschillende soorten amfibieën (zoals kikkers en salamanders), nuttige insecten en waterdieren.

Aandachtspunten

Een vijver kan je aanleggen met folie of met een vijverbak, maar je kan ook kiezen voor een afdekking van klei.