Leg natuur- of retentiedak aanNatuurdaken en retentiedaken zijn groene daken met een extra laag om regenwater op te vangen. Ze zijn relatief koel, kunnen water opslaan én hergebruiken. Daarnaast dragen ze het bij aan de biodiversiteit. Maak van jouw dak dus een stukje natuur.

Natuurdak

De beplanting van een natuurdak bestaat uit sedum, kruiden en vaste planten. Dit zorgt voor veel variatie in bloeitijd en bloeikleur, en daarmee is het een fijne leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Een natuurdak maken, gaat op dezelfde wijze als het aanleggen van een sedumdak. Je gebruikt alleen wel andere materialen en planten. Bij het natuurdak is er een dikkere substraatlaag nodig en een hogere drainageplaat. De dakconstructie moet dan ook een zwaardere belasting aankunnen.

Retentiedak

Op retentiedaken kunnen grote hoeveelheden water geborgen worden. Hiervoor wordt een waterbergend pakket aangebracht: door speciale kratten op de dakconstructie aan te brengen. Het water kan in deze kratten worden vastgehouden of vertraagd worden afgevoerd, of nuttig worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van je WC. Bovenop de krattenconstructie komt een groendak. Deze kan gebruik maken van het water eronder.

Het gewicht van deze constructies en het water zijn erg zwaar. Meestal zijn bestaande daken hier niet voor ontworpen. Ook is het moeilijk een retentiedak zelf aan te leggen. Bovendien wordt de totale opbouw van het systeem relatief hoog, dat het erg lastig is op een normaal dak van een particuliere woning. Schakel daarom altijd een gespecialiseerd bedrijf in!

Retentiedaken en natuurdaken hebben een grote, maar niet ongelimiteerde capaciteit om water vast te houden. Daarom dragen ze beperkt bij in het voorkomen van wateroverlast en het terugdringen van regenwater in het riool. Door een retentiedak of natuurdak te combineren met een aansluiting van de regenwaterpijp op een infiltratievoorziening maak je optimaal gebruik van deze oplossing.

Handleiding

Vergroen je dak handleiding

Aan de slag

Lage aanschafprijs

Een retentiedak en natuurdak zijn duurder dan een sedumdak, omdat deze extra buffercapaciteit heeft ingebouwd.

Gemakkelijk

Voor het voorkomen van lekken, is een gedegen dakopbouw en controle op draagvermogen en constructie essentieel. Met een natuur- of retentiedak staat er vrijwel continu water op het dak, dus alles moet goed afgewerkt zijn. Schakel dan ook altijd een gespecialiseerd bedrijf in.

Onderhoudsarm

Net als in een gewone tuin is er onderhoud nodig op een groendak. Hoe intensief dit onderhoud moet zijn is afhankelijk van de gekozen groene laag. Sedum vraagt bijvoorbeeld minder aandacht dan kruiden. Let wel op het regelmatig controleren van de afvoer.

Minder droogte

Natuur- en retentiedaken hebben de capaciteit om water op te vangen en (tijdelijk) vast te houden. Zonder een aanvullende maatregel draagt deze oplossing daarom maar gering bij aan het tegengaan van droogte. Maar door een koppeling te maken met een andere oplossing, zoals het water langzaam te laten afstromen en aan te sluiten op een regenpijp en infiltratievoorziening, help je het afstromend regenwater in de grond te infiltreren. Daarmee houd je de grondwaterstand op peil.

Beperking wateroverlast

Onderzoek heeft aangetoond dat een groendak ongeveer 50% van het regenwater kan opnemen en het vervolgens weer kan laten verdampen. In de zomermaanden kan de belasting van het riool tijdens regenbuien teruggedrongen worden tot wel 70-90%. Voor piekbuien is het waterbergend vermogen echter klein. Daardoor is een groendak geen oplossing voor wateroverlast bij hevige neerslag. Door een combinatie te maken met een infiltratievoorziening maak je optimaal gebruik van deze maatregel.

Verkoeling

Groene daken, zoals natuur- en retentiedaken, hebben door de planten een verkoelende werking. Enerzijds door de isolatielaag op het gebouw, anderzijds door de verdamping van water. Dat maakt dat deze oplossing bijdraagt aan het verminderen van hittestress.

Biodiversiteit

De beplanting bovenop geeft ruimte voor kleine vogels en insecten. Afhankelijk van de keuze van planten komen bijen, vlinders en (kleine) vogels graag naar een retentie- of natuurdak. Daarom draagt deze oplossing positief bij aan de ecologie: hoe uitbundiger de beplanting, hoe groter de bijdrage aan de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Het dak moet minimaal 100kg/m2 kunnen dragen
  • Een retentiedak heeft veel mogelijkheden voor het bergen van water, door het creëren van een holle ruimte onder de beplanting
  • Tijdens onderhoud dienen de afvoeren goed gecontroleerd te worden. Overig onderhoud is afhankelijk van de keuze voor de groene laag
  • Een overstortmogelijkheid is noodzakelijk, voor als de berging vol zit
  • Denk bij eventueel hergebruik van het water eraan hoeveel water je nodig hebt en waarvoor: is dat wat je hebt opgeslagen voldoende?
  • Jaarlijkse bemesting komt de beplanting ten goede
  • Grassen moeten zoveel mogelijk weggehouden worden uit de vegetatie.