Maak een groene gevelEen groene gevel (ook wel verticale tuin of muurtuin genaamd), is een met verschillende planten begroeide muur of deel van een muur. Een groene gevel heeft veel voordelen: het houdt regenwater vast en verdampt dit later. Daarnaast houden de planten de gevel koel in de zomer en isoleren ze, mits ze geen blad verliezen, in de winter. Bovendien geven groene gevels ruimte aan kleine dieren, zoals vogels en insecten.

Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen. Gebruik planten die in de volle grond staan en langs je gevel 'klimmen' voor een zo groot mogelijk effect. Zo kan opgevangen regenwater in de grond infiltreren en draagt het dus bij aan de natuurlijke opname en afvoer in de bodem.

Aan de slag

Handleiding

Groene gevel maken afbeelding

Lage aanschafprijs

De kosten voor een groene gevel zijn relatief laag en sterk afhankelijk van de plantenkeuze en eventuele aanvullende maatregelen. Voor enkele tientallen euro’s kun je (klim)planten kopen die tegen de gevel omhoog groeien.

Gemakkelijk

Elke doe-het-zelver kan prima een groene gevel aanleggen. Afhankelijk van de keuze zijn er al dan geen technieken nodig voor het plaatsen van de planten. Denk aan klimsteunen, ophanging of speciale groeipanelen. Belangrijk is wel om te zorgen voor een juiste aanleg, zodat de beplanting in goede conditie blijft. Laat daarnaast de keuze van beplanting afhangen van de fysieke eigenschappen van de geveltuin, zoals type ondergrond, hoeveelheid licht en standplaats (bijvoorbeeld op het noorden of zuiden). Een hovenier of tuincentrum kan helpen met advies bij de keuzes van grond en soorten beplanting.

Onderhoudsarm

Er is weinig onderhoud nodig aan een groene gevel. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de keuze van aanplanting. Klimplanten uit de grond halen hun basisbenodigdheden uit de bodem en hebben jaarlijks of minder onderhoud nodig. Bij de keuze voor plantenbakken is een aantal maal per jaar onderhoud nodig. Gevelpanelen vragen wekelijkse controle.

Minder droogte

Bij een geveltuin met klimplanten uit de grond infiltreert regenwater vertraagd in de bodem, en dus draagt deze oplossing op een duurzame manier bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. Een geveltuin beslaat echter een relatief klein grondoppervlak, waardoor deze oplossing slechts gering bijdraagt aan het tegengaan van droogte.

Beperking wateroverlast

Een deel van het regenwater wordt direct in de (gevel)tuin opgevangen. Dit komt dus niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht en dat helpt tegen wateroverlast, ook al is het minimaal.

Verkoeling

Een groene gevel zorgt voor verkoeling in de zomer: ze houden de gevel koel.

Biodiversiteit

Groene gevels geven ruimte aan flora en fauna en hebben daarmee een positief effect op de biodiversiteit.

Aandachtspunten