Maak een waterdakEen waterdak is, net als een retentiedak, een dak dat er speciaal op is gericht om regenwater tijdelijk vast te houden. Het verschil met een retentiedak is de beplanting, die ontbreekt namelijk bij het waterdak. Hierdoor zijn de kosten voor aanleg en onderhoud een stuk lager.

Bij waterdaken wordt een laag water gebufferd doordat de overstort hoger is geplaatst. Er zijn drie soorten waterdaken:

  • een statisch waterdak: het regenwater stroomt geleidelijk af door een soort ‘geknepen’ afvoer.
  • een dynamisch waterdak: is voorzien van een besturingssysteem dat op basis van weersvoorspellingen zorgt dat het water geloosd wordt een bui, zodat er weer ruimte is voor opvang.
  • een permanent waterdak: hier staat altijd water op het dak, wat wordt gerealiseerd door de afvoer verhoogd aan te leggen. Een permanent waterdak draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving en zorgt voor verkoeling in gebouwen.

Waterdaken kennen, net als retentiedaken, een beperkte opvangcapaciteit. Door een waterdak te combineren met een aansluiting van de regenwaterpijp op een infiltratievoorziening maakt u optimaal gebruik van deze oplossing.

Lage aanschafprijs

De constructie en isolatie zijn van levensbelang voor een waterdak. Daarom wordt een waterdak met 2 sterren gewaardeerd op het gebied van de aanschafprijs.

Gemakkelijk

Bijna alle platte daken zijn geschikt. Let er wel op dat, voor het voorkomen van lekken, een gedegen dakopbouw en controle op draagvermogen en constructie essentieel is. Met een waterdak staat er regelmatig water op het dak, dus alles moet goed afgewerkt zijn. Schakel dan ook altijd hulp in van een expert.

Onderhoudsarm

Behalve het regelmatig controleren van de afvoer op eventuele verstoppingen, is er weinig onderhoud nodig.

Minder droogte

Waterdaken hebben de capaciteit om water op te vangen en (tijdelijk) vast te houden. Zelf hebben ze geen directe invloed op het tegengaan van droogte, maar door het water langzaam te laten afstromen en aan te sluiten op een regenpijp en infiltratievoorziening help je het afstromend regenwater in de grond te infiltreren. Daarmee houd je de grondwaterstand op peil.

Beperking wateroverlast

Een waterdak draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Regenwater wordt vertraagd afgevoerd, waardoor het riool minder belast wordt tijdens hevige buien.

Verkoeling

Waterdaken hebben een verkoelende werking. Enerzijds door de isolatielaag op het gebouw, anderzijds door de verdamping van water. Dat maakt dat deze oplossing bijdraagt aan het verminderen van hittestress.

Biodiversiteit

Een waterdak heeft nauwelijks invloed op de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Het benodigd draagvermogen van het dak hangt af van hoeveel regenwater je wilt bergen. Er moet rekening gehouden worden met 10kg/m2 voor iedere centimeter waterberging. Wanneer je 10cm water bergt betekent dit een belasting van 100kg/m2;
  • De verkoelende werking van het water op het gebouw fluctueert, omdat ook de hoeveelheid water op het dak fluctueert;
  • Het kan op bijna elk plat dak geplaatst worden;
  • De gemiddelde bufferhoogte is 60mm (met inachtneming van het hellingsniveau van het dak);
  • Voorkomen van lekkages vraagt extra aandacht;
  • Een waterdak kan open of afgesloten zijn.