Maak een geveltuinEen geveltuin is een strook groen voor je woning, over de breedte van de gevel. In deze langwerpige strook kun je groen en fleurig bloeiende planten zetten. Een geveltuin zorgt daarmee niet alleen voor een leuke aanblik van je woning, het helpt ook tegen wateroverlast en droogte. Door afstromend regenwater via de geveltuin in de bodem te laten infiltreren vermindert wateroverlast en droogte. Daarnaast hebben klimplanten een verkoelend effect op de gevel – en gaan dus hittestress tegen – en tegelijkertijd dragen ze bij aan de biodiversiteit.

Aanvullende maatregelen, zoals het afkoppelen van de regenpijp, vergroten het effect. Door bijvoorbeeld de regenpijp op de geveltuin te laten uitkomen, vergroot de waterbergende functie. Wel moet er in dit geval een overstortvoorziening naar oppervlaktewater of de straatgoot zijn. Een andere mogelijkheid is de regenpijp aan te sluiten op Hydrorock blokken onder de geveltuin. Deze blokken vangen het regenwater op en geven het water langzaam af aan de grond, waardoor de geveltuin er groener en gezonder uit gaat zien.

Aan de slag

Handleiding

Geveltuintje maken afbeelding

Lage aanschafprijs

De kosten voor een geveltuin zijn relatief laag en sterk afhankelijk van de plantenkeuze en eventuele aanvullende maatregelen. Voor de meest simpele geveltuin bestaan de kosten slechts uit een paar zakken goede aarde en beplanting.

Gemakkelijk

Een geveltuin is prima zelf aan te leggen. Let erop dat je op je eigen grond blijft, of toestemming van de gemeente vraagt. Belangrijk is wel om te zorgen voor een juiste aanleg, zodat de beplanting in goede conditie blijft. Zorg bijvoorbeeld na het verwijderen van verharding voor goede grond voor de beplanting. Laat daarnaast de keuze van beplanting afhangen van de fysieke eigenschappen van de geveltuin, zoals type ondergrond, hoeveelheid licht en standplaats (bijvoorbeeld op het noorden of zuiden). Een tuincentrum kan helpen met advies bij de keuzes van grond en soorten beplanting, wellicht helpt dit document je ook op weg: beplanting geveltuin

Onderhoudsarm

Standaard is er weinig onderhoud nodig aan een geveltuin. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de keuze van aanplanting. Ook is het belangrijk om in het eerste jaar na aanleg de geveltuin regelmatig water te geven, want naast de gevel kan het erg droog zijn. Verder onderhoud bestaat uit het af en toe bijmesten van vooral de oudere planten en het weghalen van uitgebloeide bloemen en dode plantdelen om bloei te bevorderen.

Minder droogte

Een geveltuin helpt afstromend regenwater in de grond infiltreren. Daarmee draagt deze oplossing op een duurzame manier bij aan het tegengaan van droogte. Ondanks dit is de score niet hoog omdat het oppervlak van een geveltuin maar klein is.

Beperking wateroverlast

Regenwater wat direct in de tuin opgevangen wordt, komt niet op straat of tijdens piekmomenten in het riool terecht. Dit helpt, ook al is het minimaal, tegen wateroverlast .

Verkoeling

Door beplanting zorgt een geveltuin voor verkoeling. Zeker wanneer klimplanten gebruikt worden zorgen zij voor verkoeling aan de gevels. Ondanks dit is de score niet hoog omdat het oppervlak van een geveltuin maar klein is.

Biodiversiteit

Geveltuinen geven ruimte aan flora en fauna en hebben daarmee een positief effect op de biodiversiteit.

Aandachtspunten

  • Niet alle planten zijn geschikt of toegestaan voor een geveltuin. Zo is het planten van bomen niet toegestaan, want boomwortels kunnen kabels, leidingen en de fundering van uw woning aantasten. Vermijd ook giftige planten en planten die snel en breed uitgroeien
  • De standplaats van de geveltuin is belangrijk voor de keuze van de beplanting. Een tuin op het zuiden ligt in de volle zon, op het oosten en westen vaak in halfschaduw en wind, en een tuin op het noorden is vaak donker.
  • Lage en kleine plantjes zijn kwetsbaar. Houd hier rekening mee als er bijvoorbeeld vaak kinderen buitenspelen in de buurt.
  • Bepaal de maximale uiteindelijke hoogte van eventuele beplanting als je beplanting aanschaft. Dit voorkomt in de loop der tijd hinder met bijvoorbeeld bovenburen of het openen van ramen.