Biodiversiteit


Biodiversiteit is belangrijk: elk plantje en diertje heeft immers een nut. Zonder biodiversiteit is er geen landbouw en zijn er geen medicijnen te maken voor veel akelige ziektes. Hoe groter de verscheidenheid aan flora en fauna, hoe beter het voor ons is. Met alle bebouwing en bestrating wordt de ruimte voor flora en fauna steeds kleiner. En dat terwijl we die juist misschien wel harder dan ooit nodig hebben.

Door je tuin zoveel als mogelijk klimaatklaar te maken, draag je bij aan het in stand houden van, of zelfs verbeteren van, de biodiversiteit in jouw omgeving. Op deze pagina vind je een overzicht van oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de biodivsersiteit.